พิทักษ์มัดย้อม

โพสเมื่อ : 30 กันยายน 2563 จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

การทำผ้ามัดย้อมของชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ จะใช้วัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่อยู่บนเกาะ เช่น ใบไม้ กาบมะพร้าว ไม้เคี่ยม โดยที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องมีต้นทุนเยอะ แล้วยังสามารถเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำกับชาวบ้านอีกด้วยติดต่อสอบถาม
ผู้ใหญ่อำพล ธานีครุฑ (ผู้ใหญ่หรั่ง)
หมู่บ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
© 2018 www.TradingVillageSouth.com. All Rights Reserved.