• ชุมชนเกาะพิทักษ์
    ถนนน้ำข้ามสมุทร น้ำจืดผุดกลางเกาะ
    หอยเจาะทะเลขาด หาดสองน้ำ
เอกลักษณ์ของชุมชน หมู่บ้านเกาะพิทักษ์
หมู่บ้านเกาะพิทักษ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศที่สงบเงียบและความเป็นธรรมชาติที่ยังคงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สวยงามรอบเกาะไว้ได้อย่างดีเยี่ยม เวลาน้ำลดจะเกิดเป็นแนวสันทรายโผล่ขึ้นมาเป็นเส้นทางสามารถเดินข้ามได้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน และมีกิจกรรมต่างๆ ให้ทำมากมาย พร้อมด้วยอาหารรับรองที่ใช้วัตถุดิบจากทะเลสดใหม่ทุกวัน นอกจากแหล่งท่องเที่ยวแล้ว เกาะพิทักษ์ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ อาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ ปลาเค็มฝังทราย กะปิ หมึกแห้ง ปลาแห้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ปลาเค็มฝังทราย" ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของเกาะพิทักษ์ และที่สำคัญอาหารทะเลแปรรูปทุกชนิดผลิตจากวัตถุดิบที่สดใหม่ที่หาได้โดยชาวบ้านด้วยกรรมวิธีพื้นบ้าน สะอาด ปลอดสารเคมี
ประวัติ
หมู่บ้านเกาะพิทักษ์
หมู่บ้านเกาะพิทักษ์ ไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเพียงการบอกเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยเมื่อปี พ.ศ.2432 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการประกาศกฎมลเฑียรบาลในการปราบปรามกลุ่มอั้งยี่ ซึ่งในขณะนั้น กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งได้หนีการจับกุมมาจากบ้านหนองไทร (ตำบลปากน้ำหลังสวนในปัจจุบัน) หัวหน้ากลุ่มคือ ปู่เดช มาถึงเกาะได้ยินเสียงทักให้ขึ้นมาพักบนเกาะ แต่เมื่อมาบนเกาะกลับไม่พบผู้คน จึงได้เรียกเกาะแห่งนี้ว่า "เกาะผีทัก"
หรืออีกนัยหนึ่งมีการเล่าว่า มีชาวเรือนั่งผ่านมายังเกาะแห่งนี้ เมื่อเจอกับวิกฤตการณ์หรือภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพายุหรือฝนฟ้าคะนอง ก็จะได้ยินเสียงคนเรียกให้เข้ามาพักที่เกาะแห่งนี้ พอทอดสมอเรือเสร็จขึ้นมาที่เกาะก็ไม่พบเจอผู้ใด เหตุการณ์ดังกล่าวมักเกิดขึ้นทุกครั้ง เหตุการณ์ดังกล่าว มักจะเกิดขึ้นทุกครั้ง ดังนั้นชาวเรือจึงขนานนามเกาะแห่งนี้ว่า "เกาะผีทัก" หรือ "เกาะที่พัก"
แต่ได้พบหลักฐานว่า ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสทางน้ำ ได้บันทึกไว้ตอนหนึ่งว่า "ได้แวะที่หน้าเกาะผีทัก พอรุ่งอรุณเสด็จขึ้นที่ ตำบลปากน้ำหลังสวน" ซึ่งสามารถนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการสันนิษฐานถึงที่มาของชื่อดังกล่าว
ปี พ.ศ. 2464 เกาะพิทักษ์ได้ประกาศจากทางราชการให้เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งของตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งนายนุ้ย เดชาฤทธิ์ ซึ่งเป็นลูกชายของพ่อปู่เดช เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกในสมัยนั้น และมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น "บ้านเกาะพิทักษ์" เพื่อความเป็นสิริมงคลจนถึงปัจจุบัน
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่บรรยากาศสงบเงียบ

เป็นธรรมชาติที่ยังคงอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมที่สวยงามรอบเกาะไว้ได้อย่างดีเยี่ยม
วิถีชีวิต
มีชีวิตที่เรียบง่าย มีการสร้างบ้านเรือนอยู่ในทะเลต่อเป็นหัวร้านลงไปในทะเล ถือเป็นอัตลักษณ์ของเกาะพิทักษ์ เป็นการใช้ชีวิตแบบครอบครัวใหญ่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่ละครัวเรือนมีน้ำใจต่อกัน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีโฮมสเตย์พร้อมอาหารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชน มีการทำประมงพื้นบ้าน เช่น การไดหมึก ลอบปลาหมึก อวนปลาหมึก อวนปลาเรือเล็ก โดยของที่ได้จากการออกทะเลจะนำมาบริโภคในครัวเรือน ประกอบอาหารสำหรับให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนและขายที่ตลาด นอกจากนั้นยังมีการนำไปถนอมอาหาร เช่น ปลาเค็มฝังทราย ซึ่งเป็นการถนอมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะพิทักษ์ นอกจากนั้นยังมี ปลาหมึกแห้ง และกะปิ อีกทั้งยังมีการจำหน่ายของที่ระลึกอีกมากมาย เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านเกาะพิทักษ์
ที่อยู่อาศัย
จากมรสุมและภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านเกาะพิทักษ์ต้องสร้างบ้านเรือนบริเวณเวิ้งทะเลฝั่งตะวันตกที่มีอ่าวกำบังคลื่นลมพายุในฤดูมรสุม การสร้างใต้ถุนสูงป้องกันน้ำขึ้นน้ำลง การปูพื้นเรือนแบบฝากระดานมีความมั่นคงแข็งแรง และเพิ่มความโปร่งโล่งให้ลมพัดผ่านได้ตลอดเวลาด้วยการขยายชานบ้านยื่นออกไปในทะเลดูกลมกลืนกันเรียงรายเป็นแนวขนาน 45 หลังคาเรือน ซึ่งมีความโดดเด่นเหมาะแก่การเก็บภาพธรรมชาติ วิถีชาวเกาะ ชมวิวทิวทัศน์ และชมพระอาทิตย์ตก ที่งดงามอย่างยิ่ง
อาชีพ
ชาวบ้านเกาะพิทักษ์ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก และมีการให้บริการโฮมสเตย์และแปรรูปอาหารทะเลจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว
อาหาร
อาหารท้องถิ่น เช่น แกงส้มปลา หมึกหวาน ปูม้า หมึกต้ม เป็นต้น อาหารทะเลแปรรูป เช่น ปลาเค็มฝังทราย (ปลาอินทรีย์) ปลาหมึกตากแห้ง หมึกหวาน กะปิ ปลาทูหอม เป็นต้น
ประเพณีวัฒนธรรม
1) ประเพณีวิ่งแหวกทะเล หนึ่งเดียวในสยาม ลุยน้ำข้ามทะเล เอกลักษณ์ของเกาะพิทักษ์ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี จะมีประเพณีวิ่งแหวกทะเลจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ข้ามไปยังเกาะพิทักษ์ โดยการวิ่งลุยน้ำทะเล บางจุดน้ำแห้ง บางจุดน้ำลึกประมาณตาตุ่มถึงหัวเข่า ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้คนจากทั่วสารทิศที่เข้าร่วมกิจกรรรม ถือเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพิทักษ์ด้วยเช่นกัน
2) ประเพณีสวดหาดหรือทำบุญเกาะประจำปี ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปี เกาะพิทักษ์จะจัดให้มีการขอขมาแม่น้ำ พ่อขุนทะเล แม่นางเชิงกระ โดยทุกหลังคาเรือนจะปั้นหุ่นของสมาชิกในครอบครัวให้ครบแล้วตัด เล็บมือ เศษผมใส่ลงไปในหุ่น (ปั้นด้วยดินเหนียว ดินน้ำมัน หรือแป้ง) เสร็จจากพิธีสวดพานยักษ์ ตัวแทนชาวบ้านจะนำหุ่นมาวางในแพที่เตรียมไว้แล้วนำไปลอยทะเล ซึ่งถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ แล้วนำสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของชาวบ้านบนเกาะพิทักษ์ให้หมดไป ถือเป็นเสร็จพิธี นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมพิธีได้เช่นเดียวกับชาวบ้านบนเกาะพิทักษ์
3) ประเพณีไหว้แม่ย่านางเรือหรือ การไหว้แม่ย่านางเป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันว่าสถิตอยู่เรือแต่ละลำ ชาวเรือที่ออกเรือต้องบูชากราบไหว้เพราะเชื่อว่าแม่ย่านางจะดลบันดาลให้ชาวบ้านหรือผู้เป็นเจ้าของเรือมีโชคลาภ หรือประสบความสำเร็จตามปรารถนาและมีกำลังใจในการออกไปจับปลา สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าเรือลำใดมีแม่ย่านาง ก็คือ ที่หัวเรือจะผูกด้วยด้ายขาว ด้ายแดงและผ้าแดง ก่อนออกเรือทุกครั้ง จะพูดกับแม่ย่านางว่า "อย่าให้มันขัด อย่าให้มันข้อง ให้คล่อง ให้คล่อง ให้แคล้ว ให้แคล้วทุกอย่าง ออกถึงได้พบปลาทันที ให้สมปรารถนา จะให้รางวัลแก่แม่ย่านาง" สิ่งที่ห้ามคือ 1) ห้ามเดินข้ามโขนเรือ 2) ห้ามปัสสาวะใส่หรือถ้าปัสสาวะให้ปัสสาวะท้ายเรือหรือปัสสาวะลงในน้ำ ถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแกลลอนปัสสาวะใส่ได้ถ้าไม่งั้นแม่ย่านางจะให้โทษแก่เจ้าของเรือ ต้องทำการขอขมาแก่แม่ย่านาง
การท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน
โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ เป็นที่พักลักษณะเรียบง่าย สะอาดและเป็นกันเอง พร้อมอาหารทะเลสดๆ ที่ได้จากการทำประมงของชาวเกาะพิทักษ์ สำหรับรับรองนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน การพักแบบโฮมสเตย์ ทำให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสการใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้านเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว เจ้าบ้านจะดูแลที่พักและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงความสะอาด ส่วนนักท่องเที่ยวเองก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี
กิจกรรมท่องเที่ยว
ช่วงเวลา
ค่าบริการ

พักค้างโฮมสเตย์ (Home Stay)

· พร้อมเรือรับ-ส่ง

· อาหาร 3 มื้อ

มกราคม-ตุลาคม

VIP 900 บาท/คน/คืน

ธรรมดา 800 บาท/คน/คืน

กิจกรรมตกหมึก

· เรือบริการ จำนวน 12 คน/ลำ เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง

มกราคม-ตุลาคม

1,000 บาท

กิจกรรมดำน้ำ ดูปะการัง

· เรือบริการ จำนวน 12 คน/ลำ เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง

· อุปกรณ์ดำน้ำ (เสื้อชูชีพ และ Snorkle

มกราคม-ตุลาคม

1,000 บาท

ชุดละ 50 บาท

กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ

· เดินชมธรรมชาติและวิถีชีวิตรอบเกาะ ระยะทาง 800 เมตร (วงรอบเล็ก)

· เดินชมธรรมชาติและวิถีชีวิตรอบเกาะ ระยะทาง 4.25 กิโลเมตร (วงรอบใหญ่)

มกราคม-ตุลาคม

กิจกรรมร่วมพิทักษ์โลก เสมือนหนึ่งเป็นบ้านของท่าน

· ปั้นจุลินทรีย์ (EM-BALL)

· ปลูกป่า 1 ต้น 1 ชีวิต ครั้งหนึ่งที่เกาะพิทักษ์

· ศึกษาเรียนรู้ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

· ชมทะเลแหวก (น้ำขึ้น-น้ำลง)

· ชมโลมาสีชมพู

· ประเพณีวิ่งแหวกทะเล

· กิจกรรมเจาะหอย

 

ตลอดทั้งปี

ตลอดทั้งปี

ตลอดทั้งปี

มีนาคม-กันยายน

มกราคม-กรกฎาคม

มิถุนายน

มกราคม-ตุลาคม

โฮมสเตย์บนเกาะพิทักษ์

เกาะพิทักษ์ โฮมสเตย์

เจ้าของ : ผู้ใหญ่อำพล ธานีครุฑ (ผู้ใหญ่หรั่ง)
หมายเลขติดต่อ : 081-093-1443 และ 089-018-0644

เจ กะ แจน โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณอรอนงค์ เย็นบางสพาน (คุณแจ๊ส)
หมายเลขติดต่อ : 089-868-0672

บ้านโกงกาง โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณอรุโณทัย พรมสงค์ (คุณปาล์ม)
หมายเลขติดต่อ : 083-635-1737

บ้านเคียงเล โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ (คุณเสก)
หมายเลขติดต่อ : 089-588-6154

บ้านจีระพัฒน์ โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณจีระ พัฒมงคล์ (คุณป้าเอียด)
หมายเลขติดต่อ : 087-198-8689

บ้านต้นเทียน โฮมสเตย์

จ้าของ : คุณอรอนงค์ เย็นบางสพาน (คุณแจ๊ส)
หมายเลขติดต่อ : 089-868-0672

บ้านทิวากร โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณทิวากร แก้วสถิต (คุณวิ)
หมายเลขติดต่อ : 088-449-8162

ป้าภู้ โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณปราณี แก้วสถิตย์ (คุณปู)
หมายเลขติดต่อ : 094-780-0194 และ 089-094-2768

บ้านป้าเมียด โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณสมผล หิ้นเตี้ยน (คุณป้าเมียด)
หมายเลขติดต่อ : 081-079-5463

บ้านปาริฉัตร โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณอนงค์ วรรณทอง (คุณป้านงค์)
หมายเลขติดต่อ : 085-473-8489 และ 095-419-2265

บ้านป้าศรี โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณสมพร รัตนราช
หมายเลขติดต่อ : 094-592-4563 และ 061-6549515

บ้านพักริมทะเล โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณพร ธานีครุฑ (คุณป้าพร)
หมายเลขติดต่อ : 089-018-0644 และ 090-139-7121

โฮมสเตย์ บ้านแม่นม

เจ้าของ : คุณอารีรัตน์ ซ่านฮู่
หมายเลขติดต่อ : 089-886-3449 และ 087-941-8191

บ้านไม้ชายเล โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณพงษ์ หิ้นเตี้ยน (คุณป้าพงษ์)
หมายเลขติดต่อ : 081-606-5595 และ 089-054-1499

บ้านริมเล โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณสุภาพร ช่วยอุดม (คุณติ๋ว)
หมายเลขติดต่อ : 097-145-3669 และ 087-896-5948

บ้านเล โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณวิมล วิเชียร (คุณแต๋น)
หมายเลขติดต่อ : 087-128-5959

บ้านสบาย สบาย โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณสมคิด เย็นบางสพาน (คุณนัท)
หมายเลขติดต่อ : 094-364-9245

บ้านสารภีทะเล โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณสาคร เย็นบางสพาน (คุณป้าสาคร)
หมายเลขติดต่อ : 085-795-3011

บ้านไออุ่นทะเล โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณดำรงศักดิ์ หิ้นเตี้ยน (คุณแว็ท)
หมายเลขติดต่อ : 083-389-7607 และ 081-062-6141

เรือนตังเก โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณสุชาดา ผลพุฒ (คุณต้อม)
หมายเลขติดต่อ : 080-700-3466

เรือนลำพู โฮมสเตย์

เจ้าของ : คุณมาลัย พัฒสถิต (คุณมาลัย/คุณแก้ว)
หมายเลขติดต่อ : 087-882-8674
VIDEO
“ ถนนน้ำข้ามสมุทร น้ำจืดผุดกลางเกาะ หอยเจาะทะเลขาด หาดสองน้ำ ”
ข่าวสารชุมชนติดต่อสอบถาม
ผู้ใหญ่อำพล ธานีครุฑ (ผู้ใหญ่หรั่ง)
หมู่บ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
© 2018 www.TradingVillageSouth.com. All Rights Reserved.