โครงการวิจัยและพัฒนาระบบกลไกการดูดซับเศรษฐกิจผ้าพื้นถิ่น

โพสเมื่อ : 30 กันยายน 2563 จำนวนผู้เข้าชม 200 คน

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2563
กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแคได่ ร่วมงาน โครงการวิจัยและพัฒนาระบบกลไกการดูดซับเศรษฐกิจผ้าพื้นถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมหาวิทยาลัยเป็นตลาด ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สวมใส่และสนับสนุนผ้าพื้นถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน สืบทอดและ รักษาภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไป
ติดต่อสอบถาม
อาคารทอผ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
087-383-7639 099-409-9944
© 2018 www.TradingVillageSouth.com. All Rights Reserved.