โครงการกลไกดูดซับเศรษฐกิจ โดยมหาวิทยาลัยเป็นตลาด ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค

โพสเมื่อ : 30 กันยายน 2563 จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

30 กันยายน 2563
นางวิไล จิตรเวช ผู้ใหญ่บ้าน ม.4ประธานกลุ่มทอผ้า ร่วมด้วยสมาชิกให้การต้อนรับ
????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
????นำคณะอาจารย์นักวิจัย โครงการกลไกดูดซับเศรษฐกิจ โดยมหาวิทยาลัยเป็นตลาด
ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค ????ให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีอยู่ในชุมชน????. จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน การพัฒนา
????และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆออกสู่ตลาด????
????พร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่น


 ติดต่อสอบถาม
อาคารทอผ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
087-383-7639 099-409-9944
© 2018 www.TradingVillageSouth.com. All Rights Reserved.