งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของหมู่บ้านทำมาค้าขาย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

โพสเมื่อ : 30 กันยายน 2563 จำนวนผู้เข้าชม 182 คน

8 กันยายน 2563
นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เยี่ยมชมบูธ
กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค
ในงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
“หมู่บ้านทำมาค้าขาย” 8-14 กันยายน 2563 ณ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้นG
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น หมู่บ้านหัตถกรรมการทอผ้ายกและจักสานกระจูด
จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถาม
อาคารทอผ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
087-383-7639 099-409-9944
© 2018 www.TradingVillageSouth.com. All Rights Reserved.