งานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย ผ่านอัตลักษณ์วิถีชุมชนสู่เอกลักษณ์สินค้าพื้นถิ่น ปี2562

โพสเมื่อ : 21 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้เข้าชม 523 คน
ติดต่อสอบถาม
อาคารทอผ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
087-383-7639 099-409-9944
© 2018 www.TradingVillageSouth.com. All Rights Reserved.