พิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขายกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค

โพสเมื่อ : 01 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้เข้าชม 463 คน20 สิงหาคม 2561 
พิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขายภาคใต้
กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดย นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ นางสาวภาวิไล คำเพ็ง ผู้อำนวยการ สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หนึ่งใน 5 หมู่บ้าน ของปี 2561 ที่กรมการค้าภายในเป็นเจ้าภาพโครงการนี้ติดต่อสอบถาม
อาคารทอผ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
087-383-7639 099-409-9944
© 2018 www.TradingVillageSouth.com. All Rights Reserved.