คณะครู นักเรียน เข้าเยี่ยมชมศึกษาแหล่งเรียนรู้

โพสเมื่อ : 01 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้เข้าชม 452 คน21 ก.ย. 2561
คณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมวัยอนุบาลปีที่1- 3 โรงเรียนบ้านขอนหาด เข้าเยี่ยมชมศึกษาแหล่งเรียนรู้ซึมซับ
สืบสานความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ฟื้นฟูและอนุรักษ์ลายผ้าโบราณ
*น่ารัก สดใส ไร้เดียงสา กระตือรือร้น ให้ความสนใจ ใฝ่รู้*
"หนูน้อยวัยใส ใสใจชุมชน"ติดต่อสอบถาม
อาคารทอผ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
087-383-7639 099-409-9944
© 2018 www.TradingVillageSouth.com. All Rights Reserved.